หน้าแรก

สมาคมเภสัชอุตสาหกรรมก่อตั้งขึ้นเพื่อ... ส่งเสริมความรู้เทคโนโลยี ประสบการณ์ และวิชาการ ด้านเภสัชอุตสาหกรรม..ช่วยเหลือให้ความรู้แก่ประชาชน และองค์กรอื่น ในเรื่องเกี่ยวกับเภสัชอุตสาหกรรม และสาขาเกี่ยวข้อง ส่งเสริมและพิทักษ์จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม เสริมสร้างความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก ตลอดจนให้ความรู้ และร่วมประสานงานระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community, AEC) ส่งเสริมสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกในการประกอบอาชีพโดยชอบธรรม... เป็นศูนย์รวมข่าวและบริการเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในวงการเภสัชอุตสาหกรรม ทั้งในและนอกประเทศ และสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ

 • หมอศิริราชยันไม่ได้พบยารักษาอีโบลา แต่เล็งพัฒนาวัคซีนจากแอนติบอดี

  หน.ภาควิชาจุลชีววิทยา ศิริราชโพสต์เฟซบุ๊กยันแถลงข่าวผลิตแอนติบอดีรักษาอีโบลา ไม่ใช่การค้นพบยารักษาโรค แต่พบแอนติบอดีเพื่อพัฒนาวัคซีนต่อไป รอติดตามรายละเอียดแถลงข่าว 2 ต.ค.

  วันนี้ (29 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 18.40 น. รศ.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อ Pat Kir เพื่อชี้แจงกรณีศิริราชเตรียมแถลงข่าว “ครั้งแรกของไทย ศิริราชผลิตแอนติบอดีรักษาโรคไข้เลือดออกอีโบลาสำเร็จ” ในวันที่ 2 ต.ค. นี้ ในฐานะหนึ่งในผู้ร่วมแถลงข่าว เนื่องจากขณะนี้กำลังมีความเข้าใจผิดว่าค้นพบยารักษาโรคอีโบลา โดยมีใจความโดยสรุปว่า มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน การค้นพบครั้งนี้ตนไม่ได้มีส่วนร่วมในการวิจัย การค้นพบนี้เป็นการค้นพบแอนติบอดีเพื่อพัฒนาวัคซีนต่อไป ไม่ใช่ยารักษาโรค รายละเอียดอื่นศิริราชจะอธิบายในวันแถลงข่าว

  “ เรียนทุกท่านที่ได้อ่านข้อความหรือข่าวที่แชร์ต่อๆ กันไปในข่าว เกี่ยวกับเรื่องอีโบลาครับ และมีการกล่าวถึงผมด้วย ทำให้หลายท่านเข้าใจผิดว่าผมค้นพบยารักษาโรคนี้ (และมีผู้ติดต่อเข้ามามากมายในเวลานี้) รวมถึงมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปบ้างเกี่ยวกับการเตรียมแถลงข่าวของศิริราช ผมขออนุญาตเรียนชี้แจงทุกๆ ท่านในเบื้องต้นดังนี้ครับ 1. การค้นพบนี้ เป็นผลงานของทีมผู้วิจัยที่่มี ศ.ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา เป็นหัวหน้าทีม (ผมไม่ได้มีส่วนร่วมในงานวิจัยนี้แต่อย่างใดครับ) ผมดูแลเฉพาะส่วนการวินิจฉัยโรคเท่านั้น ซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งของการแถลงข่าวที่ทางศิริราชได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมแบบมาตรฐานสากลให้กับประเทศไทยหากมีผู้ป่วย (การแถลงข่าวมี 2 ส่วน) 2. การค้นพบของ ศ.ดร.วันเพ็ญ และคณะ ในครั้งนี้ เป็นการค้นพบแอนติบอดีเพื่อการพัฒนาวัคซีนต่อไป ไม่ใช่ยารักษาโรคครับ ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ทางศิริราชจะเป็นผู้อธิบายในการแถลงข่าววันที่ 2 ต.ค. ต่อไปครับ จึงขอเรียนอธิบายไว้เบื้องต้นเท่านี้ก่อนนะครับ และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจกับทีมนักวิจัยและบุคลากรที่ศิริราชครับ”
 • หวั่นพรบ.ยาฉบับใหม่ทำเสี่ยงบริโภคยาอันตราย....

  สภาเภสัชกรรม หวั่น พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่ ทำประชาชนเสี่ยงบริโภคยาอันตราย เหตุแก้ไขนิยามประเภทยาผิดหลักสากล....
  เมื่อวันที่ 25 ส.ค. ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ในฐานะกรรมการสภาเภสัชกรรม และอนุกรรมการด้านกฎหมาย สภาเภสัชกรรม เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ. ... ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกฤษฎีกา และเตรียมเสนอไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นั้น ทางคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม....... มีความกังวลว่า ร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับดังกล่าวจะส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อระบบยาของประเทศ ทำให้ประชาชนเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากการใช้ยาที่ไม่ถูกต้อง....
 • เร่งยกระดับอุตสาหกรรมยาไทยสู่สากล หวังใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบัน

  นักวิจัยเร่งพิสูจน์ตำรับยาไทย หวังยกระดับยาแผนโบราณ เทียบมาตรฐานสากล อนาคตอาจแทนยาแผนปัจจุบันได้ ไม่ต้องนำเข้ายาแพง ก.พาณิชย์หนุนยกระดับอุตสาหกรรมยาไทย ให้ทุนมหิดลเป็นพี่เลี้ยง เตรียมรับมือเปิดเขตการค้าเสรีในอาเซียน ป้องกันยาสมุนไพรจากประเทศเพื่อบ้านเข้ามาตีตลาด

  รศ.ดร.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ นักวิจัยจากภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์ทีมข่าววิทยาศาสตร์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์ ในงานสัมมนาการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาสมุนไพรสู่ระดับอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 52 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เกี่ยวกับเรื่องของการยกระดับยาแผนโบราณสู่มาตรฐานสากล

  "เดิมทีเราใช้สมุนไพรตามภูมิปัญญาที่มีมาแต่ดั้งเดิม แต่ในทางการแพทย์ มันเป็นเรื่องยาก ในปัจจุบันจะอ้างแต่ภูมิปัญญาเพียงอย่างเดียวไม่ได้ เพราะฉะนั้นนักวิจัยจึงต้องเป็นผู้พิสูจน์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง" รศ.ดร.นพมาศ กล่าว
Visitors: 35,852